Links

Enkele links naar websites van gemeenten waar we ons mee verbonden voelen:

Landelijke website GKN   www.gereformeerdekerkennederland.nl                                              Studiegroep Midden Ned www.studiegroepmiddennederland.nl                                      maandblad Weerklank     www.gereformeerdmaandblad.nl                                                        gk Amersfoort                     www.gkamersfoort-eo.nl                                                                        gk Boerakker                       www.devasterots.nl                                                                                  gk Borne                               www.gktwente.nl
gk Ede                                   www.gkede-eo.nl                                                                                      gk Dalfsen                            www.gereformeerdekerkdalfsen.nl
gk Gorssel                            www.gereformeerdekerkgorssel.nl                                                        gk Hardenberg                    www.gkhardenberg.nl
gk Harderwijk                     www.gkharderwijkeo.nl                                                                        gk Kampen                          www.gknkampen.nl                                                                                  gk Zwolle                              www.gereformeerdekerkzwolle.nl
gk Zwijndrecht                    www.gkzwijndrecht-eo.nl                                                                      Website ds Heres                www.lheres.nl                                                                                          Website ds van der Wolf   www.domineeonline.org
Weblog ds Hoogendoorn  www.gknkampen.nl/hoogendoorn/                                                      RTS Heidelberg                  www.rtsonline.de