Archief

Prekendossier

datum       tijd       voorganger               tekst                   van de hand van

17 nov 9:30          br v Brink                  Jona 4                ds Visser te Zwolle                                 17 nov 16:30       br v Boven                 HC 10                 ds Bas te Kampen

10 nov  9:30         br Groeneveld          Luk 17:5-6         ds de Jager (emert)
10 nov 16:30        kand Jongeneel       Deut 8:10-11      (dankdag) meeluisteren Zwijndrecht

03 nov  9:30        br v Boven                 Jud:24-25        ds Veldman (emer Australie)
03 nov 16:30       br Jongeneel             Deut 4:5-6        kandidaat te Kampen

27 okt  9:30         br v Brink                  Jona 3                ds Visser te Zwolle
27 okt 16:30        br Groeneveld           2Kon6:16         ds vd Wolf  pred te Hardenberg

20 okt  9:30        br v Brink                  Jona 1:17-2:10  ds Visser te Zwolle
20 okt 16:30       br v Boven                 HC 9                  ds Hoogendoorn (emert te Kampen)

13 okt  9:30        br v Boven                  HC 8                  ds Bas te Kampen
13 okt 16:30       br Groeneveld           1Petr 3:10-16    ds Hoogendoorn (emert te Kampen)

06 okt  9:30       br v Boven                  Hebr 12:14       ds Veltman (emert Australië)
06 okt 16:30      br v Brink                   Jona 1:1-16       ds Visser te Zwolle

29 sep  9:30         br Groeneveld          Hoog 2:7           ds Heres te Assen/Boerakker
29 sep 16:30        br Jongeneel            Jer 1:18-19        kandidaat te kampen

22 sep  9:30         br v Brink                  Joh 19:36          ds Visser te Zwolle
22 sep 16:30        br v Boven                 HC 7                   ds Bas te Kampen/Dalfsen

15 sep  9:30          br Groeneveld          HC 6                   ds Heres te Kornhorn/Assen
15 sep 16:30         ds A Bas,                    Jes 10:21           predikant te Kampen/Dalfsen

08 sep  9:30         br v Brink                  Joh 13:1-3        ds Visser te Zwolle
08 sep 16:30        br v Boven                 Ps 53                 ds de Jager, emeritus

01 sep  9:30          ds Visser                   Joh 2:13-17       pred te Zwolle, HA
01 sep 16:30         br Groeneveld          HC 5                  ds Heres pred te Kornhorn

25 aug  9:30         br v Brink                  HC 30                ds Visser pred te Zwolle, voorb HA
25 aug 16:30        br v Brink                  Kol 1:19-20       ds vd Wolf pred te Hardenberg

18 aug  9:30         ds Heres,                    2Kor 3:2-3       afscheidsdienst
18 aug 16:30        br v Boven                  Ps 56:9-10       ds A de Jager (emeritus)

11 aug  9:30          br v Brink                  Rom 8:28          ds Visser te Zwolle
11 aug 16:30         br Groeneveld           Ps 36:10            kand Jongeleen

04 aug  9:30         br v Brink                  Spr 15:13, 15     ds Visser te Zwolle
04 aug 16:30        br v Boven                 Hebr 13:7-9      ds de Jager (emeritus)

28 juli 9:30            br Groeneveld         Ex 4:13-18        ds vd Wolf te Hardenberg                      28 juli 16:30          ds Visser                   Ruth 1:7-18      doop Ruth Visser

21 juli 9:30            br v Brink                 Pr 4:23               ds Visser te Zwolle                                  21 juli 16:30          br v Boven                HC4                    ds Visser te Zwolle

14 juli 9:30            br v Brink                 Pr 3:5-8             ds Visser te Zwolle                                  14 juli 16:30          br Groeneveld         Rom 1:17            ds vd Wolf te Hardenberg

7 juli 9:30             ds vd Wolf                 Rom 1:16           predikant te Hardenberg                        7 juli 16:30           br v Boven                 HC3                    ds Bas te Kampen

30 juni 9:30         br v Brink                  Spr 2:1-9           ds Visser te Zwolle
30 juni 16:30       br Groeneveld           HC2                   ds Heres te Zwijndrecht

23 juni 9:30         br v Brink                  Spr 1:7               ds Visser te Zwolle
23 juni 16:30       br v Boven                 HC1                    ds Bas te Kampen

16 juni 9:30          br v Boven                Ef 4:20               ds Visser te Zwolle
16 juni 16:30        br Groeneveld          HC50                 ds Bas te Kampen

9 juni 9:30           ds L Heres                 Hnd 2::43          HA
9 juni 16:30          br v Boven                1Kor 2:10-16      ds Hoogendoorn (emer)

2 juni 9:30            ds L Heres                2Tim 2:11-13     voorbereiding HA
2 juni 16:30          br vBoven                 Luc 24:48          ds Bas te Kampen

30 mei 9:30         ds L Heres                 Hnd 1:9             meeluisterdienst Zwijndrecht                                                                                                               Hemelvaartsdag

26 mei 9:30         ds L Heres                 HC49
26 mei 16:30       br v Brink                  Opb 12:13-17    ds Visser te Zwolle

19 mei 9:30          ds L Heres                 HC47
19 mei 16:30        br v Boven                 Rom 6:1-3        ds de Jager emeritus

12 mei 9:30           br v Brink                 Mark 16:9-10   ds Visser te Zwolle                                  12 mei 16.30         br Groeneveld          HC48                ds L Heres

5 mei 9:30            br v Boven                 HC46                 ds Visser te Zwolle                                  5 mei 16.30          ds Heres                     1Kor 15:11

28 apr 9:30          ds Heres                     HC51                 meeluisterdienst Zwijndrecht
28 apr 16:30         br v Boven                Ps22:22c           ds vd Wolf te Hardenberg

21 apr 9:30           ds Heres                   Mark 16:1-2       meeluisterdienst Zwijndrecht
21 apr 16:30         br Groeneveld         HC45                   ds Heres te Zwijndrecht

19 apr 19.30         ds Heres                   Mark 15:27-28  meeluisterdienst Zwijndrecht

14 apr 9:30           ds L.Heres                HC51                  meeluisterdienst Zwijndrecht ivm                                                                                                       overlijden br v Eijsden
14 apr 16:30         br v Boven                Ps 22:22c          ds vd Wolf te Hardenberg

7 apr 9:30             ds L.Heres                Mark 14:35-36
7 apr 16:30           br V Brink                 Jes 50:4-6        ds Visser te  Zwolle

31 mrt 9:30           br v Brink                 Jes 50:7-11        ds Visser te Zwolle
31 mrt 16:30         br v Boven                HC44                 ds Visser te Zwolle

24 mrt 9:30          br v Boven                Mat 27:24         ds Visser te Zwolle
24 mrt 16:30        br Groeneveld          HC43                 ds vd Wolf te Hardenberg

17 mrt 9:30          br v Brink                  Ez 3:4-7             ds Visser te Zwolle
17 mrt 16:30        ds L.Heres                 Mark 18:28-29 Biddag

07 mrt 09:30       ds L.Heres                Mark 18:18        HA                                                              07 mrt 16:30        br v Boven                Mat 24:12-13    ds de Jager

03 mrt 9:30          ds Heres                   Ps 143:2/5/10   meeluisterdienst Zwijndrecht
03 mrt 16:30        br Groeneveld         HC 42                 ds Bas te Zwolle

24 febr 9:30         br v Brink                 Ez 3:1-3             ds Visser te Zwolle
24 febr 16:30       br v Boven                HC41                  ds Visser te Zwolle

17 febr 9:30         ds L.Heres                 2Tes3:10            meeluisterdienst
17 febr 16:30       br Groeneveld           Kol 3:16             ds Bas te Kampen

10 febr 9:30         ds L.Heres                 2Tes 2:15-17
10 febr 16:30       br v Boven                 Kol 2:11-13       ds Bas te Kampen

03 febr 09.30      ds L Heres                 2Thes 1:1-2                                                                              03 febr 16.30       ds L Heres                 2Thes 1:11-12  meeluisterdienst ivm doop                                                                                                                    Hugo Verkuil

27 jan 09.30        br v Brink                  Ez 2:43-70        ds Visser te Zwolle                                    27 jan 16.30        ds L Heres                  HC 40                meeluisterdienst

20 jan 9:30          ds L.Heres                 HC39                bevestiging br Groeneveld als                                                                                                                 ambtsdrager
20 jan 16:30        br v Boven                 Hebr 12:22-24 ds de Jager, emeritus

13 jan 9:30           ds L.Heres                HC38
13 jan 16:30         br v Brink                 Luk 2:40-55      ds Visser te Zwolle                                                                                                       +HC13

06 jan 9:30           br v Boven                Luk 2:22-23     ds Visser te Zwolle
06 jan 16:30         br Groeneveld          HC37                 ds vd Wolf te Hardenberg

31 dec 9:30           ds L Heres                2Petr 2:8-9       meeluisterdienst

30 dec 9:30          ds L.Heres                HC36                  verkiezing ouderling
30 dec 16:30        br v Boven                Mat 2:22-23      ds Bas te Kampen

25 dec 9:30         ds L.Heres                 Luk 2:14             meeluisterdienst

23 dec 9:30          ds L.Heres                 Rich 3:1-4          meeluisterdienst
23 dec 16:30        br v Brink                   Luk 1:76-77       ds Visser te Zwolle

16 dec 9:30          br v Boven                  Luk 1:26-38      ds Hoogendoorn (emeritus)
16 dec 16:30        br Groeneveld            2Tim 4:18         ds vd Wolf te Hardenberg

09 dec 9:30          ds L.Heres                 Richt 2:4-5        meeluisterdienst
09 dec 16:30        br v Brink                  Luk 15:25-32    ds Visser te Zwolle

02 dec 9:30         ds L Heres                  Opb 1:8             Heilig Avondmaal
02 dec 16:30       br Groeneveld            Ex 4:9               ds vd Wolf te Hardenberg

25 nov 9:30          ds Bas te Kampen   Neh 9:15b-17    meeluisterdienst   met Zwijndrecht      25 nov 16:30        br Groeneveld          Ex 3:15-22        ds vd Wolf te Hardenberg

18 nov 9:30          ds L Heres                Ri 1:1-2               meeluisterdienst
18 nov 16:30        br v Boven                HC35                  ds Bas te Kampen

11 nov 9:30           br v Brink                Luk 15:11-24     ds Visser te Zwolle
11 nov 16:30         ds. L. Heres             Spr 3:9-10         dankdag

4-nov 9:30            ds. L. Heres            HC34
4 nov 16:30           br Groeneveld        Neh 9:9-11         ds Bas te Kampen

28-okt 9:30           br v Brink                Luk 15:1-10       ds Visser te Zwolle                                    28 okt 16:30          br v Boven               HC33                 ds Visser te Zwolle

21-okt 9:30           br v Boven                HC32                  ds Bas te Kampen
21 okt 16:30          br Groenenveld       Ex 3:13-15         ds vd Wolf te Hardenberg

14-okt’18 9:30       br v Brink               Ezra 2:1-14         ds Visser te Zwolle                                    14 okt’18 16:30      br Groeneveld       Ex 3:11-12           ds vd Wolf te Hardenberg

7 okt’18 9:30          Ds. L. Heres           Hos 6:4-6                                                                                7 okt’18 6:30          br v Boven              HC31                   ds Visser te Zwolle

30 sept’18 09.30     br Groeneveld       Ex 3:4-6            ds vd Wolf te Hardenberg                      30 sept’18 16.30     ds L Heres              HC30

23 sept’18 09.30    ds Hoogendoorn    Ps 91                                                                                        23 sept’18 16.30     ds Hoogendoorn    HC29

16 sept’18 09.30     ds L Heres              1Joh5:12-13      meeluisterdienst     Zwijndrecht          16 sept’18 16.30      br v Brink               1Tess5:21          ds Visser te Zwolle

9 sept’18 09.30      ds L Heres              1Joh 2:2             HA                                                              9 sept’18 16.30       br v Boven              Ps 54                  ds de Jager emeritus

2 sept’18 09.30      ds L Heres              1Joh 1:3             (voorbereiding HA)                                  2 sept’18 16.30       br v Brink               Ezra 1:6-11         ds Visser te Zwolle

26 aug’18 09.30    br v Boven               Ps55:7/23         ds de Jager emeritus                                26 aug’18 16.30     br Groeneveld        Ex2:22               ds vd Wolf te Hardenberg

19 aug’18 09.30     ds Heres                  1Joh4:16-21      meeluisterdienst                                        19 aug’18 16.30      br v Brink               Esra 1:1-6           ds Visser te Zwolle

12 aug’18 09.30     ds L Heres              HC28                                                                                      12 aug’18 16.30      br Groeneveld       Ex 2:10              ds vd Wolf te hardenberg

5 aug’18 09.30      br v Brink                Rich 7:15b-22   ds Visser te Zwolle                                    5 aug’18 16.30       br v Boven               Neh 9:6              ds Bas te Kampen

29 jul’18 09.30      ds Hoogendoorn    Jud:3-4, 21-22 meeluisterdienst Zwijndrecht                29 jul’18 16.30       br Groeneveld         1Kor 2:1-5        ds vd Wolf te Hardenberg

22 jul’18 09.30      br v Brink                Rich 7:9-15       ds Visser te Zwolle                                    22 jul’18 16.30       br v Boven               Ex 24:10           ds Bas te Kampen

15 jul’18 09.30      br v Brink                 Rich 7:1-8         ds Visser te Zwolle                                    15 jul’18 16.30       br v Boven                HC27                 ds Bas te Kampen

8 jul’18 09.30       ds van der Wolf      Ex1:21-22                                                                                8 jul’18 16.30        br v Boven               HC26                  ds Visser te Zwolle

1 jul’18 09.30        ds Heres                   HC25                                                                                      1 jul’18 16.30         br v Brink                Richt 6:33-40   ds Visser te Zwolle

24 jun’18 09.30    br Groeneveld        1Kor 1:30-31     ds vd Wolf te Hardenberg                    24 jun’18 09.30    ds Heres.                 HC24

17 jun’18 09.30     br v Brink                HC23                  ds Visser te Zwolle                                  17 jun’18 16.30     br v Boven                Joh 6:67           ds de Jager (emeritus)

10 jun’18 09.30     ds Heres                  Joh 14:18-20   (HA)                                                          10 jun’18 16.30      br Groeneveld        Mat 28:18         ds vd Wolf te Hardenberg

03 jun’18 09.30    br v Brink                Joh 13:4-11        ds Visser te Zwolle                                  03 jun’18 16.30     br v Boven              Joh 13:34-35     ds Bas te Kampen

27 mei’18 09.30    ds Hoogendoorn   Mark 10:13-16   (meeluisterdienst ivm doop)                  27 mei’18 16.30     br Groeneveld       1Petr 4:14           ds vd Wolf te Hardenberg

20 mei’18 09.30     br v Brink             Hnd 2:4              ds Visser te Zwolle   Pinksteren              20 mei’18 16.30      br v Boven            Hnd 2:18            ds Visser te Zwolle

13 mei’18 09.30      ds Heres                Ps 78:5-8            meeluisterdienst met Zwijndrecht,      13 mei’18 16.30       br Groeneveld     1Kor 1:21-25       ds vd Wolf te Hardenberg

10 mei’18 09.30      br v Brink              Hnd 1:10            ds Visser te Zwolle (hemelvartsdag

06 mei’18 09.30     br van Boven        Ez 33:32-33      ds Bas te Kampen.
06 mei’18 16.30      br Groeneveld      1Kor 1:19-20     ds vd Wolf te Hardenberg

29 apr’18 09.30      Ds L.Heres             HC 22
29 apr’18 16.30       br van Brink          Hand 2:18b     ds Visser te Zwolle

22 apr’18 09:30     Ds. L. Heres           HC 21
22 apr’18 16:30      br van Boven         Ps 56:2-3          ds Bas te Kampen

15 apr’18 09.30,      ds Heres                Hebr 13:20-21  meeluisterdienst,                                    15 apr’18 16.30,      br Groeneveld      1Kor1:18            ds vd Wolf te Hardenberg

08 apr’18 09.30,     ds L Heres            HC 20                                                                                    08 apr’18 16.30,      br van Boven       Jud 3-4, 20-21 ds Hoogendoorn te Kampen

01 apr’18 09.30,     ds L Heres           Joh 20:25-27                                                                        01 apr’18 16.30,      br van Brink       Jes 53:10b          ds Visser te Zwolle

30 mrt’18 19.30       ds L Heres          Joh 19:25-27      meeluisterdienst

25 mrt’18   09.30     ds L Heres         Joh 19:8-9                                                                              25 mrt’18   16.30      br Groeneveld   HC 19                   ds E Woudt (GKv emeritus)

18 mrt’18   09.30     ds L Heres         Joh 6:4-6, biddag                                                                  18 mrt’18   16.30      br van Boven    Luk 22:39-46       Dr J Douma te Hardenberg

11 mrt’18   09.30     ds L Heres          Joh 18:37, HA                                                                        11 mrt’18   16.30      br van Brink      Op 9:13-21             ds Visser te Zwolle

04 mrt’18   09.30     ds L Heres          Joh 11:53                                                                                04 mrt’18   16.30      br Groeneveld   HC 18                    ds vd Wolf te Hardenberg

25 febr’18   09.30     ds L Heres         Deut 33:29            meeluisterdienst                                  25 febr’18   16.30      br v Boven         Math 4:17              ds Bas te Kampen

18 febr’18   09.30     br v Brink           Opb 9:1-12             ds Visser te Zwolle                              18 febr’18   16.30      br Groeneveld   Ex 19:3-6(3)          ds vd Wolf te Hardenberg

11 febr’18   09.30     ds L Heres           Deut 4:35-40       meeluisterdienst                                  11 febr’18   16.30      br van Boven      HC 17                    ds Visser te Zwolle

4 febr’18   09.30     br v Brink             Opb 8:4-20          ds Visser te Zwolle                                  4 febr’18   16.30      br Groeneveld     Ex 19:3-6(2)        ds vd Wolf te Hardenberg

28 jan’18   09.30,   br v Boven            Mat 4:11                dr A Bas te kampen                            28 jan’18   16.30,    ds L Heres,           HC16

21 jan’18   09.30,    br van Brink        Opb 8:1-5             ds Visser te Zwolle                                21 jan’18   16.30,     br Groeneveld     Ex 19:3-6(1)        ds vd Wolf te  Hardenberg

14 jan’18   09.30,    ds vd Wolf,          Hebr 13:8                                                                              14 jan’18   16.30,     br van Boven,     HC15                     ds Visser te Zwolle

7  jan’18  09.30,      br van Brink       Opb 6:12-17         ds Visser te Zwolle                                 7  jan’18  09.30,      br Groeneveld   Dan 6:26-28       ds vd Wolf te Hardenberg

31  dec’17 09.30,     br van Boven      Mat 2:23              ds Visser te Zwolle                                31  dec’17 09.30,     ds L Heres          Pre 3:14-15