Samenkomsten

De ochtenddienst vangt 9:30 uur aan. De middagdienst om 16:30 uur.

Plaats van de samenkomst:
                                              Calvijn College, lerarenkamer
                                              Klein Frankrijk 19,
                                              Goes

In het geval er een predikant voorgaat zal aansluitend aan die dienst gezellig koffie met elkaar worden gedronken en anders na de middagdienst.

Vanwege het Coronavirus heeft de overheid geboden om terughoudendheid te betrachten met het beleggen van erediensten. De kerkenraad belegt weer diensten in het Calvijncollege te Goes maar zonder het drinken van koffie en met in acht nemen van de 1,5 m afstand en het dragen van een mondkapje bij het lopen door de gebouwen. Voor de duur van de Corona worden de diensten gehouden in de aula van de school met ruime afstand tussen de stoelen. Alleen de voorzangers mogen zingen.

zo de Here wil hoopt op de volgend data voor te gaan in Goes;

25 apr 09.30 lees-, luister-, kijkdienst,                                                                                              25 apr 16.30 lees-, luister-, kijkdienst,

02 mei 09.30 ds A Jongeneel,                                                                                                            02 mei 16.30 lees-, luister-, kijkdienst,

Verder iedere zondag om 09.30 en 16.30. Zelfs als het aantal leden van de gemeente, vanwege de vakantie, gering is gaan de diensten door. U bent meer dan welkom.