Contact

mail algemeen     : vliedberggemeente@gmail.com                                                                          persoonlijk           : adenidith@gmail.com

telefonisch contact:   A Scheele,      06-26076092

De Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht e.o. bestaat uit twee zelfstandige wijken, te weten:
· De wijk te Goes, internetadres: http://www.vliedberggemeente.nl
· De wijk te Zwijndrecht, internetadres: http://www.gkzwijndrecht-eo.nl 

Voor de ANBI gegevens verwijzen wij u naar het volgende webadres: http://www.gkzwijndrecht-eo.nl/anbi.php

bank: NL90RABO0384836526 tnv. Gereformeerde Kerk Zwijndrecht eo. Wijkgemeente Goes