Home

Op deze pagina stellen wij ons als Vliedberggemeente (Gereformeerde Kerk Goes e.o)  graag aan u voor.

Gereformeerde Kerk: we zijn een kleine gemeente van de Here Christus. Een kerk in de wereld van vandaag. Vergaderd door de Here God en bewaard bij Zijn Woord  de Bijbel. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. Verbonden in het ene ware geloof in de Drie-enige God: God, de Schepper van hemel en aarde, Jezus Christus Zijn Zoon, die ons verlost van onze zonden en de Heilige Geest die het geloof in ons werkt.
De Gereformeerde Kerk Goes e.o weet zich in alles gebonden aan de Bijbel, Gods eigen Woord. De gereformeerde belijdenisgeschriften geven hiervan een samenvatting. Daarin belijden we de leer van de kerk. De Gereformeerde Kerkorde is het uitgangspunt voor al ons kerkelijk handelen en het samenleven van en in de kerk.